Σχετικά με το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

 

 

  • Εγγραφή – Διαμονή

     

    Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής σας. Το Δικαίωμα Συμμετοχής περιλαμβάνει: Εγγραφή στο Συνέδριο, Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος, συνεδριακό υλικό (τελικό πρόγραμμα, βιβλίο περιλήψεων, άλλα έντυπα), Μοριοδοτημένο Πιστοποιητικό παρακολούθησης (CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο – εφόσον καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης-.