για το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΜΠαΚΑΝ

 • Γενικές Οδηγίες

  Αποστείλατε την εργασία σας σε ηλεκτρονική μορφή συμπληρώνοντας εδώ την online ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ έως και τη Δευτέρα 5/6/2017 στις 24.00 

  • Περιλήψεις εργασιών που θα αποστέλλονται με fax, δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Κάθε συγγραφέας – ομιλητής έχει δικαίωμα παρουσίασης μόνο δύο εργασιών, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.
  • Η οικονομική τακτοποίηση της εγγραφής στο συνέδριο τουλάχιστον του συγγραφέα που είναι ομιλητής είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθεί για την αποδοχή της εργασίας του. Οι εργασίες των  συγγραφέων – ομιλητών που δεν θα έχουν κάνει εγγραφή στο συνέδριο δεν θα καταχωρούνται στο πρόγραμμα του συνεδρίου και δεν θα ανακοινώνονται .
  • Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της περίληψης της εργασίας, θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής μέσω e-mail. Σε περίπτωση που δεν λάβετε το σχετικό e-mail εντός 5-10 λεπτών από την ώρα αποστολής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία μας. Το αυτό θα ισχύσει και αμέσως μετά την οικονομική τακτοποίηση της εγγραφής σας .
  • Μέχρι 5 Ιουνίου 2017 όλοι οι συγγραφείς θα έχουν ενημερωθεί από τη Γραμματεία του Συνεδρίου για την έκβαση και την τυχόν βράβευση της εργασίας τους.

  Οδηγίες Υποβολής Επιστημονικών Εργασιών

  • Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα.
  • Ο τίτλος της εργασίας, θα πρέπει να είναι µε ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες. Παράκληση η αποφυγή χρήσης συντομογραφίας.
  • Η εργασία θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  Σακχαρώδης Διαβήτης και επιπλοκές
  Προδιαβήτης
  Μεταβολικό Σύνδρομο
  Παχυσαρκία
  Δυσλιπιδαιμία
  Αθηροσκλήρωση
  Επιδημιολογία
  Επεμβατικές θεραπείες στεφανιαίας νόσου
  Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα
  Αρτηριακή Υπέρταση
  Καρδιαγγειακή Απεικόνιση
  Αθηροθρόμβωση – Αντιθρομβωτική Αγωγή
  Κάπνισμα / Διάφορα άλλα θέματα
  Περιφερική αγγειοπάθεια

  • Για όλους τους συγγραφείς, να αναφέρεται ολοκληρωμένο το επίθετό τους και το πρώτο γράµµα του ονόµατός τους π.χ. Παπαδόπουλος Κ., Νικολάου E., Αναγνώστου Β.
  • Το Επιστημονικό Κέντρο Προέλευσης – Φορέας Εργασίας και η Πόλη, θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες και με την επίσημη ονομασία τους κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων.
  • Ο φορέας απασχόλησης ή το κέντρο προέλευσής του ή των συγγραφέων αλλά και η πόλη θα πρέπει να αναφέρονται στην αµέσως επόμενη σειρά σε πλάγια γραφή (Italics). Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με αραβικούς αριθμούς (1,2,3). Παραδείγματος χάρη: Παπαδόπουλος K.1, Νικολάου Ε.2 , Αναγνώστου Β.3, …………
   1 Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, 2 Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3 Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Λάρισας
  • Το όνοµα του συγγραφέα που επιθυµεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι υπογραμμισμένο (Underlined) και BOLD . Π.χ. Παπαδόπουλος K.1
  • Η δοµή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους με μονό διάστιχο. Πριν από την κάθε παράγραφο να αναγράφεται µε έντονη γραφή (Bold) και ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες και ο αντίστοιχος τίτλος της. Π.χ.

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ

  ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  • Οι λέξεις δεν πρέπει να κόβονται στα δύο αλλά να γράφονται σε επόμενη σειρά.
  • Εικόνες και πίνακες µπορούν να προστεθούν στο αρχείο της περίληψης. Για τη στοίχιση των στηλών στους πίνακες, παράκληση να µη χρησιμοποιείται space (διάστηµα) αλλά Tab.
  • Η περίληψη της εργασίας να μην ξεπερνά τις 350 λέξεις, να στοιχηθεί πλήρως, με προτεινόμενη γραμματοσειρά Arial,μέγεθος χαρακτήρων 11 pt.
  • Ηπερίληψη της εργασίας θα πρέπει να επισυναφθεί ως αρχείο του Microsoft Office , MS Word for Windows στο πεδίο επισύναψης που θα δείτε παρακάτω και να μην ξεπερνά ως μέγεθος τα 2 ΜΒ.
  • Το αρχείο της περίληψης της εργασίας, είναι επιβεβλημένο, να αποθηκευτεί πρώτα στον υπολογιστή σας µε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς κενά ανάµεσα στις λέξεις.
  • Ακρωνύμια όρων µπορούν να χρησιμοποιούνται, µε τον όρο ότι θα γραφούν σε παρένθεση, µετά την πρώτη αναγραφή του όρου, ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρµακα θα πρέπει να αναφέρονται µε την επιστημονική ονοµασία και όχι µε την εµπορική.
  • Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας.


  Χρονική Διάρκεια και Οδηγίες Παρουσίασης

  Ελεύθερες Ανακοινώσεις:

  • Διάρκεια παρουσίασης: 8 λεπτά (και 2 λεπτά συζήτηση)

  Αναρτημένες Ανακοινώσεις:

  • Διάρκεια παρουσίασης : 3 λεπτά
  • Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή (E-posters) σε οθόνες plasma σε ειδικό χώρο του Συνεδρίου.
  • Δεν απαιτείται η κατασκευή (εκτύπωση) poster από τους συγγραφείς.
  • Η παρουσίαση των eposters θα αφορά την περίληψη όπως εστάλη αρχικά.
  • ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΩΣ ePOSTER, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ.

  Βράβευση εργασιών

  • Η καλύτερη προφορική ανακοίνωση θα βραβευθεί με το ποσό των 1.000€.
  • Έπαινοι θα απονεμηθούν στην 2η και 3η καλύτερη προφορική εργασία.

  Επιτροπή Βράβευσης

  Ι. Ιωαννίδης, Ι. Λεκάκης, Ι. Κυριαζής, Ε. Χατζηαγγελάκη